سید فرید قاسمی

سید فرید قاسمی
سید فرید قاسمی، نویسنده و پژوهشگر مطبوعات، در سال 1343 در خرم آباد به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در زادگاهش گذراند. قاسمی تحصیلات خود را در تهران ادامه داد و مدرک کارشناسی در رشته کتابداری و اطلاع رسانی اخذ کرده است.
علاقه وی به پژوهش در زمینه مطبوعات ایران باعث شده است تا قاسمی با عنوان برجسته ترین صاحب نظر در زمینه تاریخ مطبوعات ایران، شناخته شود. در کارنامه مشاغل مطبوعاتی او سردبیری بیش از 14 نشریه مثل فصلنامه رسانه، کتاب هفته، پژوهشنامه مطبوعات ایران، فصلنامه لرستان پژوهی، ایران سال، فصلنامه شقایق و ... به چشم می خورد.
کارنامه:
پژوهش در حوزه تاریخ مطبوعات ایران
سردبیری بیش از 14 نشریه
تالیف بیش از 80 کتاب و حدود 1000 مقاله در حوزه لرستان پژوهی و مطبوعات
برنده کتاب سال 1383
برخی از آثار:
روزنامه حزب خران
پیشینه ارتباطات و تاریخ مطبوعات خرم آباد
سرگذشت مطبوعات ایران: روزگار محمد شاه و ناصرالدین شاه (2جلد)
مطبوعات ایران در قرن بیستم
راهنمای مطبوعات ایران عصر قاجار (1215- 1304)
راهنمای مطبوعات ایران (1357- 1371)
روزنامه نگاری حرفه ای
خاطرات مطبوعاتی
نخستین های مطبوعات
خاطرات روزنامه نگاران زندانی
مشاهیر مطبوعات ایران
تاریخ شفاهی مطبوعات ایران
چکیده مطبوعات ایران
تاریخ روزنامه نگاری ایران
رویدادهای مطبوعاتی ایران
فهرستگان مطبوعات ایران
مطبوعات کتابگذار
مجموعه مفاخر مطبوعات ایران