معرفی کارکنان

فهرست کارکنان

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد

رئیسغلامعلی فلاح
معاون ادارهکوکب بیرانوند
مسؤل امور مالی و فرهنگی کوکب بیرانوند 
مسؤل مجتمعرامین صادقی
مسؤل امور انجمنها  و مؤسسات فرهنگی هنری
سید مصطفی جهانبخت 
مسؤل مطبوعات
خداداد والی 
کارمند مطبوعات 
احسان خسروانی
امور رایانه(IT)
کیانوش سوری
مسؤل روابط عمومی
کیانوش سوری
کارمند روابط عمومی
محمدتقی حسنوند
سمعی بصری
مهدی صحرایی
معاونت مجتمع
محمد کیوان
امور دفتری 
 علیرضا حجتی
 امور تالار آوینی
بهزاد پیرداده 
خدماتعباس پیری چگنی